O mnie

Oktawian Marek Bulanowski, ur. w 1962 r. w Krakowie, gdzie żyje do chwili obecnej. Absolwent filologii polskiej (specjalność teatrologia) UJ (1987). Zamieszkuje w języku polskim, który traktuje jako przyjazne narzędzie do uprawiania twórczości. Opublikował następujące tomiki wierszy: Liczba 1, Kraków 2000; Koncert na wiersze solo, Kraków 2004; Sms-y z dnia na dzień. Książka dla wszystkich i dla nikogo, (cyberpoezja) www.techsty.pl, 2006, Olśnienia alfabetyczne, Kraków 2010. Jest także tłumaczem (liczne tłumaczenia, m.in. Piękno w sztuce, pod red. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, Kraków 2008; Interaktywne media sztuki, red. Antoni Porczak, Kraków 2009. Publikował także w prasie literackiej i naukowej (m.in. Ruch Literacki, Dekada Literacka, Zeszyty Naukowe Malarstwa, Cyberforum, Akant, e-Multipoetry, Zaszafie, Wiadomości ASP). Interesuje się poza uprawianiem poezji teatrem (twórczością Jerzego Grotowskiego), sztukami plastycznymi, filozofią i teorią literatury. Obecnie pracuje nad książką o krytyce literackiej Artura Sandauera. I planuje wydać tomik poezji pt. Nazywam się Niebieski. Pracuje w ASP w Krakowie.

Strona domowa: www.bulanowski.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawian_Marek_Bulanowski

DO TEGO, KTÓRY ZOSTAŁ WYBRANY, DO TEGO, KTÓRY PROWADZI

DO TEGO, KTÓRY ZOSTAŁ WYBRANY, DO TEGO, KTÓRY PROWADZI   M., jesteś podobny do ...

Learn more