„REFORMA SĄDU OSTATECZNEGO”

Lesław Czapliński

Reforma Sądu Ostatecznego?”

Jak donoszą koła dobrze poinformowane, powołując się na źródła zbliżone do Watykanu, w Kongregacji ds. wiary trwają prace nad reformą organizacji Sądu Ostatecznego, którego ustrój pozostawał niezmieniony co najmniej od dwóch tysiącleci, jeśli wręcz nie wieczności. W ramach demokratyzacji spraw ostatecznych  Sąd Ostateczny  stanie się trzecią instancją w postępowaniu zarówno karnym, jak i cywilnym oraz kanonicznym. W związku z tą reorganizacją opracowany zostanie nowy regulamin funkcjonowania tej eschatologicznej instytucji. W związku z tym w sposób naturalny wygaszeniu ulegnie kadencja dotychczas nim kierującego  . O obsadzeniu tego stanowiska lub utrzymaniu dotąd je pełniącego, zadecyduje swoją bullą papież. Jak się okazuje, zgodnie z doktryną taoistyczną o współzależności spraw ziemskich i kosmicznych, reforma sądownictwa PiS naruszyła panującą w tym względzie równowagę i wywołała głębokie reperkusje w porządku uniwersalnym, wymuszając dostosowanie do nowych polskich realiów ustrojowych również funkcjonowanie tych zdawałoby się wieczystych i niepodlegających zmianom, w tym Sądu Ostatecznego.

Dodaj komentarz